Nová urnová stena na Cintoríne Rača

Obrázok ku správe: Nová urnová stena na Cintoríne Rača
08.01.2020 - Služby

Urnová stena za domom smútku rozšíri kapacitu račianskeho cintorína. Výstavba novej urnovej steny za domom smútku začala 4. 11. 2019 a vďaka priaznivému počasiu sa ju podarilo dokončiť pred začiatkom roka 2020. 

Urnová stena bola kompletne dokončená, vďaka čomu sa navýšila kapacita cintorína o 80 urnových schránok. Zároveň bolo osadené nové oplotenie a vysadený pás tují na hranici so Spojenou školou de La Salle. 

Záujemci o urnové miesto sa môžu hlásiť na sekretariáte starostu: petra.pazitna@raca.sk, 02/49 11 24 81.