Nová zeleň v Rači

Obrázok ku správe: Nová zeleň v Rači
08.01.2020 - Mesto

V priebehu decembra bolo v Rači vysadených 26 nových stromov.

Nové stromy sa nachádzajú v lokalitách:

  • detské ihrisko Kadnárova 10: 3 čerešne
  • detské ihrisko Kadnárova 66: 2 ambrovníky, 2 muchovníky
  • Hagarova 3: 3 lipy, 2 ginká, 2 ambrovníky
  • Kadnárova (pri Slnečnom dome): 1 ambrovník
  • Mudrochova (nad parkoviskom): 1 čerešňa
  • park J. M. Hurbana: 2 javory
  • Detvianska ulica: 2 čerešne
  • Rustaveliho (obratisko MHD): 3 javory, 3 ambrovníky