Nové Centrum podpory zdravého vývinu detí - Baby Help

Obrázok ku správe: Nové Centrum podpory zdravého vývinu detí - Baby Help
05.12.2018 - Oznamy

V Rači, v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici, sa v októbri otvorilo nové centrum pre mamičky, oteckov a ich bábätká s názvom Baby Help. O tom, čo centrum ponúka, nám bližšie porozpráva jeho zakladateľka a zároveň detská lekárka MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.  
“V Baby Help spájame všetky aktivity do jedného celku. Ako už názov “Baby Help” vystihuje, ponúkame pomocnú ruku pri starostlivosti o bábätko a to v štyroch druhoch poradenstva. Príprava na dojčenie pred pôrodom, poradenstvo pri dojčení a nosení detí, vzdelávanie matiek a poradenstvo vývinového pohybu. V našom centre pracuje tím odborníkov: pediater, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg a pedagógovia vývinového pohybu.

            Ešte pred pôrodom pripravujeme nastávajúcich rodičov na dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Príprava zahŕňa tri stretnutia. Rodičia sa na kurze dozvedia, aké sú základné potreby ich bábätka hneď po narodení, nacvičia si zručnosti potrebné pri dojčení a získajú množstvo praktických informácií ohľadne každodennej starostlivosti o novorodenca. Začiatkom roka otvárame tri kurzy.  

            V našom centre pomáhame mamičkám s dojčením po pôrode a kedykoľvek počas obdobia dojčenia.  Ponúkame efektívne riešenie najčastejšie v týchto situáciách: boľavé bradavky, neprisávajúce sa bábätko, znížená tvorba mlieka, spavé alebo nepokojné bábätko s kolikami, slabo priberajúce bábätko, dojčenie predčasne narodeného bábätka a iné. V každej z týchto situácií je naším cieľom pomôcť matke tak, aby mohlo byť jej bábätko výlučne dojčené bez potreby dokrmovania umelým mliekom. Súčasťou poradenstva je aj pomoc pri správnom nosení bábätiek v šatke alebo v ergonomickom nosiči. Vieme, že dojčenie je počas dňa a noci často opakovaná činnosť, ktorá v prípade bolesti alebo iných ťažkostí spôsobuje významný stres v rodine. Preto by pomoc mala prísť rýchlo. Mamičky nemusia u nás na termín poradenstva dlho čakať, väčšinou ich vieme objednať už na nasledujúci deň.

            V centre prebieha aj skupinové vzdelávanie matiek s deťmi v jednotlivých praktických oblastiach života s dojčeným dieťaťom. Na týchto stretnutiach majú matky možnosť sa porozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú a zároveň získať praktické odborné rady.
           
Rodičia, ktorí budú mať záujem o naše služby ohľadom dojčenia a nosenia,  sa môžu objednať telefonicky na čísle 0918 916 830, www.babyhelp.sk
 
            Štvrtou oblasťou našich aktivít je individuálne poradenstvo s pedagógom vývinového pohybu. Toto je určené pre rodičov, ktorí majú záujem sa uistiť o optimálnom vývine ich dieťatka. Taktiež tých, ktorých deti nepostupujú v pohybovom vývine, objavila sa u nich asymetria pohybov alebo majú špeciálne potreby. V poradni pracujú certifikovaní pedagógovia vývinového pohybu dojčiat (IDME – infant developmental movement educator) pohybového systému Body-mind Centering®. Pedagóg vývinového pohybu pomáha rodičom porozumieť pohybovým prejavom dieťaťa a ponúka možnosti podpory formou vhodného narábania, stimulácie a pohybových hier. Všetci pedagógovia sú členmi občianskeho združenia Babyfit, ktoré už od roku 2004 ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít v oblasti vývinového pohybu (www.babyfit.sk).
Rodičia, ktorí budú mať záujem o naše služby ohľadom vývinového pohybu, sa môžu objednať telefonicky na čísle 0905 610 255 alebo e-mailom: marta.olle@babyfit.sk
 
Prečo je podľa Vás potrebné učiť sa dojčiť?
        “Dojčenie je prirodzená forma výživy a starostlivosti o deti. Mohlo by sa teda zdať, že je to prirodzená vec, ktorá jednoducho po pôrode príde. Pravdou však je, že dojčenie je v súčasnosti pre mnoho matiek náročné. Formuje sa na základe učenia sa matky aj dieťaťa priamo počas dojčenia. Nie je to tak dávno, čo bolo možné vidieť dojčenie v reálnom živote, či na obrazoch. Počas niekoľkých desiatok rokov v 20. storočí celý vizuálny obraz dojčeného dieťaťa takmer úplne vymizol. Nie je výnimkou, že žena za celé obdobie dospievania nevidí dojčiace sa dieťa. Práve fakt, že 2-3 generácie matiek dojčili veľmi krátko, a že takmer vymizli viacgeneračné rodiny, má tiež výrazný vplyv na túto situáciu. Namiesto toho máme možnosť oveľa častejšie sa stretnúť s vizuálnym obrazom kŕmenia z dojčenskej fľaše. Pretože väčšina matiek súčasných mladých mamičiek dojčila len veľmi krátko, nedokážu dať správne rady ohľadom dojčenia svojim dcéram. Navyše je problém začarovaný, pretože aj medzi lekármi a detskými sestrami je veľa tých, ktorí vyrastali v období kultu dojčenskej fľaše, a preto nie vždy dokážu presne a cielene poradiť. Existuje veľmi veľa mýtov a rozporuplných informácií o dojčení, ktoré často zavádzajú a spôsobujú, že je to také ťažké. Sledovanie hmotnostného prírastku nie je jediný parameter, ktorý slúži na odhad kvality a kvantity dojčenia.”

Aké sú kľúčové momenty v dojčení?
        “Predpoklady k dojčeniu sa začínajú vyvíjať už v tehotenstve. V druhom trimestri sa matkám začne tvoriť kolostrum a už do pôrodnice prichádzajú s prsníkmi pripravenými plniť svoju úlohu. Netreba čakať hodiny a dni po pôrode. A to dokonca ani v prípade cisárskeho rezu. Práve preto by dieťa malo byť v kontakte pokožka na pokožku s matkou hneď po pôrode. Aj výskumy potvrdzujú, že mnohé deti, ak sa im dá šanca, sa už pár minút po pôrode vedia samé priplaziť k prsníku z matkinho brucha, dokážu sa prisať a začať sa dojčiť. Tento proces samoprisatia môže trvať hodinu a dlhšie, avšak matke a dieťaťu by sa tento spoločne strávený čas mal dopriať, aby sa mohli vzájomne spoznávať. Deti, ktoré sa samé prisajú, majú potom oveľa menej problémov s dojčením. Tento proces si nevyžaduje žiadne úsilie zo strany matky, preto nie je pravda, že matka je na to po pôrode príliš unavená. Mimochodom štúdie dokázali, že tesný fyzický kontakt pokožky s pokožkou medzi matkou a dieťaťom zohrieva dieťa lepšie ako inkubátor. Novorodencovi sa navyše umožní kolonizácia mikroorganizmami matky. Výskumy hovoria aj o tom, že mozog novorodenca má tesne po pôrode dve kritické senzorické potreby a to čuch a kontakt-hmat. Už plod má dobre rozvinuté vnímanie dotyku a polohy (taktilné a kinetické vnímanie), a preto sa novorodenec aktívne snaží pridržiavať čo najväčšej možnej plochy kože na matkinom tele. Na začiatku života je udržanie kritickej úrovne taktilnej stimulácie dôležité pre normálne vyzrievanie mozgu. Hneď počas prvého dojčenia po pôrode a potom pri každom ďalšom dojčení je dieťatku poskytnutá dôležitá senzorická stimulácia. Dieťa počúva hlas svojej matky, pohybuje sa spolu s ňou, spredu ho matka ohrieva a zo zadu cíti dotyk jej ruky, cíti chuť mlieka, vôňu matky a zároveň ju môže vidieť. Dojčenie je vlastne neviditeľný urýchľovač vývinu, počas ktorého vznikajú mozgové prepojenia. Podporuje vytvorenie vzťahovej väzby matky a dieťaťa a formovanie materského správania. Matka nadobúda pocit kompetentnosti, ktorý jej pomôže rýchlejšie „pochopiť“ a precítiť, že toto je jej dieťa, o ktoré sa bude vedieť postarať.