Nové informačné tabule na zastávkach MHD

Obrázok ku správe: Nové informačné tabule na zastávkach MHD
14.07.2017 - Oznamy

Koncom júna boli na niektorých zastávkach MHD osadené nové informačné tabule, ktoré majú prispieť k lepšej informovanosti cestujúcich a tiež ku komfortu presunov ľudí v rámci Bratislavy. Račania si ich v rámci našej mestskej časti mohli všimnúť napríklad na električkovej zastávke Detvianska či na autobusových zastávkach tiež na Detvianskej ulici pri Slovenskej sporiteľni a pri cintoríne.
„Celková obnova zastávok vrátane osadenia moderných infotabúľ a tiež zvýšenie čistoty boli moje priority, ktoré som žiadal zrealizovať v Rači,“ povedal vicestarosta Rače Rastislav Žitný, ktorý je zároveň predseda dozornej rady Dopravného podniku Bratislava.
Dopravný podnik spolu s magistrátom osadil dohromady 31 nových elektronických informačných tabúľ v rámci Bratislavy. Tabule sú obojstranné štvorriadkové a šesťriadkové. Cestujúci sú vďaka nim informovaní o odchodoch liniek MHD zo zastávok on-line, tabule budú vedieť hneď informovať o mimoriadnych udalostiach a tiež budú ukazovať nie plánované, ale reálne odchody liniek MHD.