Nové podmienky prideľovania parkovacích miest na rok 2020

Obrázok ku správe: Nové podmienky prideľovania parkovacích miest na rok 2020
20.12.2019 - Oznamy

Vážení Račania, dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu podmienok prideľovania parkovacích miest, ktoré vstupujú do platnosti 1. januára 2020. Dňa 10.12.2019 bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré prináša do systému povoľovania vyhradených parkovacích miest viacero zmien. Podmienky uvádzame v prílohe.