Nový knižničný a výpožičný poriadok knižnice na Žarnovickej

Obrázok ku správe: Nový knižničný a výpožičný poriadok knižnice na Žarnovickej
12.07.2017 - Oznamy

Miestna knižnica Rača na Žarnovickej ulici sa postupne snaží prispôsobiť súčasným nárokom a požiadavkám čitateľa. Po zavedení elektronizácie a čiastočnej úprave interiéru miestny úrad Rača zakúpil do knižnice nové police, ktoré sú esteticky vhodnejšie, ale hlavne bezpečnejšie, ako boli pôvodné. Nedávno sme zakúpili do knižničného fondu aj 91 nových titulov.

Na základe aktuálnej legislatívy o knižniciach bol prijatý nový Knižnično-výpožičný poriadok, ktorého súčasťou je Cenník služieb a poplatkov a tiež Požiarny poriadok pre knižnicu.

Nový Knižnično-výpožičný poriadok nadobudol účinnosť 1.7.2017 a je sprístupnený k nahliadnutiu na viditeľnom mieste aj v knižnici Rača.