Nový pingpongový stôl na detskom ihrisku

Obrázok ku správe: Nový pingpongový stôl na detskom ihrisku
09.10.2017 - Oznamy

Na detskom ihrisku na Kadnárovej 10 sme pre vás a vaše deti osadili nový hrací a športový prvok. Väčšie deti alebo rodičia, ktorí sú na ihriskách so svojimi ratolesťami, môžu tento čas tráviť zase o čosi efektívnejšie. Na detskom ihrisku na Kadnárovej 10 mestská časť osadila nový pingpongový stôl. Ak nemáte vlastné rakety a loptičky, môžete si ich prísť za poplatok požičať na miestny úrad na Kubačovu 21, oddelenie životného prostredia.