Obyvatelia časti Východné sa vyjadrili k obnove parku Na Pasekách

Obrázok ku správe: Obyvatelia časti Východné sa vyjadrili k obnove parku Na Pasekách
25.09.2021 - Oznamy

Zelenú plochu počas výstavby nových bytoviek rozjazdili stavebné stroje a miestni ju svojmopomocne zveľaďujú už roky. Natrápili sa s klčovaním malinčia, náletových drevín aj vyrovnávaním terénu. Práve posledne menovaná práca bude prvá, s ktorou pri revitalizácii parčíku Na Pasekách pomôže Mestská časť Bratislava - Rača.

Na stretnutí so starostom Michalom Drotovánom a vedúcim oddelenia životného prostredia a dopravy Matúšom Čupkom obyvatelia prezentovali svoje predstavy o budúcej podobe verejného parku.

Vzhľadom na predchádzajúce dobrovoľnícke aktivity miestnych obyvateľov má MČ Bratislava – Rača záujem na ne nadviazať a vytvoriť kvalitný a útulný verejný priestor. Po vyrovnaní terénu by sa mohlo začať s postupnou obnovou drevín, tak, aby súčasné mirabelky z väčšej časti nahradili bezplodové stromy. Keďže park je z  menšej časti využívaný aj ako komunitná záhrada, obyvatelia sa vyslovili k jej efektívnejšiemu využívaniu, čo si vyžiada navŕtanie studne.

Podľa slov zúčastnených je v okolí dostatok detských ihrísk a preto si želajú, aby park Na Pasekách plnil skôr oddychovú funkciu. Vzniknú tak štrkové chodníčky, osadia sa lavičky, stolnotenisový stôl, šachový stolík a zelenú dostalo aj petangové ihrisko.

S prácami by sa pri priazni počasia mohlo začať ešte tento rok.

MČ Rača ďakuje všetkým zúčastneným za konštruktívnu diskusiu, na ktorej môžme počas revitalizácie verejného parku ďalej stavať.