Od 15. augusta 2022 začína OLO a.s. distribuovať obyvateľom Rače balíčky na zber kuchynského bioodpadu

Obrázok ku správe: Od 15. augusta 2022 začína OLO a.s. distribuovať obyvateľom Rače balíčky na zber kuchynského bioodpadu
03.08.2022 - Oznamy

Hlavné mesto SR Bratislava je v zmysle zákona povinné zaviesť na svojom území oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností najneskôr do 1.1.2023.

Od pondelka 15. augusta 2022 bude OLO a.s. distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Rače. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták prinesú pracovníci priamo do mestskej časti Bratislava-Rača, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.
 

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 22. augusta, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 29. augusta 2022.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).


Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať priamo pred bytovým domom. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

 

Harmonogram pre rodinné domy od 15. do 22. augusta 2022 nájdete na stránke www.olo.sk