Od pondelka sa otvárajú základné a materské školy

Obrázok ku správe: Od pondelka sa otvárajú základné a materské školy
18.02.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača otvorí od 22. februára školy. Základné školy a Materské školy budú otvorené podľa priestorových, personálnych možnosti a prejaveného záujmu rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa v škole či škôlke je povinný predložiť antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní.

Základné školy

- Jednotlivé triedy v základných školách v Rači budú otvorené od pondelka 22.02.2021 pre žiakov podľa priestorových a personálnych možností jednotlivých tried a tiež prejaveného záujmu rodičov.

- V prípade nízkeho záujmu zo strany rodičov alebo nedostatku personálu budú triedy pokračovať vo forme online vyučovania.

- Triedy, ktoré budú otvorené, zabezpečia pre neprítomných žiakov úlohy na celý týždeň.

- Plne je rešpektované rozhodnutie rodiča, ak jeho dieťa zostane doma a rozhodne sa dať dieťa do školy až po prázdninách. Kapacitne nie je možné otvoriť všetky triedy a plný rozsah tried.

-Nastavujeme takto pilotný a postupný proces otvárania škôl, ktorý bude v priebehu celého budúceho týždňa vyhodnocovaný a na základe jeho výsledkov budeme informovať o ďalšom postupe po jarných prázdninách.

- Zamestnancom škôl budú zo strany Mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečené FFP2 respirátory na každý deň.

Materské školy


Materské školy budú otvorené tiež pre rodičov podľa ich záujmu – informovať budú riaditeľky jednotlivých škôlok.

Testovanie

Zároveň platí, že minimálne jeden zákonný zástupca dieťaťa v škole či škôlke je povinný predložiť antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní – odporúčame však rodičom testovať sa túto sobotu 20.02. na odberových miestach vytvorených iba pre rodičov detí MŠ a ZŠ. Odberové miesta pre rodičov detí budú zriadené Mestskou časťou Bratislava-Rača v sobotu na ZŠ Tbiliská a ZŠ Hubeného od 8:00 do 18:00.