Od stredy 21. apríla je v prevádzke Zelený taxík!

Obrázok ku správe: Od stredy 21. apríla je v prevádzke Zelený taxík!
15.04.2021 - Oznamy

V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv Zelený taxík.

Máte doma objedmný komunálny odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad?  Zavolajte si Zelený taxík! 
 

Odvoz prebieha každú stredu od 21. apríla do poslednej novembrovej stredy v roku.


Zelený taxík je určený na objemný komunálny odpad (starý nábytok, rozložené skrine, matrace a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad. V prípade objemného komunálneho odpadu i biologicky rozložiteľného odpadu platí obmedzenie 2 m3 odvezeného odpadu za nahlásený zvoz.

 
 
Pracovníci nepreberú od pôvodcu elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok, náterové hmoty a pod. 

Zelený taxík je určený výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území MČ Rača, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. 

Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť Zelený taxík. 
 
Počas mimoriadnej pandemickej v súvislosti s ochorením COVID-19 je povinné sa pri styku s pracovníkmi chrániť rúškom a do maximálnej možnej miery dodržiavať bezpečný odstup dva metre od pracovníkov.
  • Odpad musí byť uložený v bezprostrednej vzdialenosti od nakládky
  • Odpad neznášame po schodoch (v bytovkách musí byť znesený k bráne, stojisku...)
  • Hmotnosť jedného kusa odpadu nesmie prevyšovať hmotnosť 50kg
  • Vyhradzujeme si právo presunúť odvoz odpadu z kapacitných dôvodov
  • Odpad odvážame len od fyzických osôb.
 
Poplatky:
  • 8,00 € (Uvedená cena je za 1 m³)
  • 2 € (Pre ľudí nad 62 rokov je poplatok 2 €/1 m³.)

Máte o službu záujem? Stačí, ak kontaktujete naše kolegyne z oddelenia životného prostredia a dopravy a dohodnete si s nimi odvoz odpadu priamo spred Vášho domu.

 

Bc. Alena Čopanová
telefón: 02/49 11 24 35
e-mail: alena.copanova@raca.sk