Oddelenie hospodárskej správy

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Martin Zajaček
02/49112424, 0903541272
martin.zajacek@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Martin Zajaček

manažér referátu správy budov

Ing. Vieroslava Štrbáková

vedúca oddelenia hospodárskej správy

Mgr. Jarmila Ďuríková

manažérka referátu vnútornej správy a volieb

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Jana Machalová

referent centra prvého kontaktu

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Eva Hajdúchová

referát súpisných čísel a registra adries

Viera Kosnáčová

referát centra prvého kontaktu

Jaroslav Kušnír

údržbár

Ivan Máťuš

údržbár

Vít Orihel

údržbár

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Dagmar Kadličeková

referát správy budov

Peter Gembický

správca ubytovne

Zdeněk Mihál

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903 541 271

Jakub Rojko

údržbár

Andrea Zubalová

referát správy budov

Ing. Štefan Borovský

manažér referátu správy majetku a investičných činností

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Karol Janík

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster