Oddelenie informačných technológií

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Imrich Hybký
02/49 11 24 69, 0903 514 519
imrich.hybky@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Imrich Hybký

poverený vedením oddelenia informačných technológií

Patrik Horký

referent informačných technológií

Ing. Peter Urban

referent informačných technológií