Oddelenie kultúry a komunikácie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Ema Ondrušková

referent komunikácie

Bc. David Slahučka

referent komunikácie

Dana Ölvecká

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb