Oddelenie kultúry a komunikácie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

PhDr. Margaréta Cehláriková
02/49 11 24 87
margareta.cehlarikova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

PhDr. Margaréta Cehláriková

Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Ing. Tatiana Ratkovská

referent kultúry

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Dana Ölvecká

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

Referát komunikácie

Mgr. Marek Kravjar

referent komunikácie