Oddelenie kultúry a komunikácie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

PhDr. Margaréta Cehláriková
02/49 11 24 87
margareta.cehlarikova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

PhDr. Margaréta Cehláriková

Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Ing. Tatiana Ratkovská

referent kultúry

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Dana Ölvecká

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Jana Feriancová

Redakcia miestnych novín

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

Referát komunikácie

Ing. Michal Gumenický

Referát stratégií a projektového riadenia