Oddelenie kultúry a komunikácie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Ing. Tatiana Ratkovská

Referát oddelenia kultúry

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Dana Ölvecká

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Jana Feriancová

Redakcia miestnych novín

Ing. Jirka Perényiová, PhD.

Referát projektov

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

Referát komunikácie