Oddelenie kultúry a komunikácie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

PhDr. Margaréta Cehláriková
02/49 11 24 87
margareta.cehlarikova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

PhDr. Margaréta Cehláriková

Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Ema Ondrušková

referent komunikácie

Bc. David Slahučka

referent komunikácie

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

referent komunikácie

Dana Ölvecká

referent kultúry

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Ing. Tatiana Ratkovská

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb