Oddelenie kultúry

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Ing. Tatiana Ratkovská
02/49 11 24 71
tatiana.ratkovska@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Ing. Tatiana Ratkovská

vedúca Oddelenia kultúry

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Dana Ölvecká

referent kultúry

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Viera Kopečná

správa a upratovanie Krasnianska beseda Kadnárová 15

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická 7

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impluz Dopravná 22
  • 02/49 11 24 60, 0903 541 271

Jana Radakovičová

Správa multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a Karpatskom nám.