Oddelenie pre sociálne veci

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Helena Krovinová

Referent sociálnych vecí

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovňa Kadnárová
  • 02/49 11 24 30, 0908 734 692