Oddelenie pre sociálne veci

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Hana Štetinová
02/49 11 24 25
hana.stetinova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Hana Štetinová

vedúca oddelenia sociálnych vecí

Mgr. Helena Krovinová

referent sociálnych vecí

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Mgr. Eva Soldánová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovania dôchodcov

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Zuzana Bugošová

terénny sociálny pracovník