Oddelenie pre sociálne veci

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Helena Krovinová
02/49 11 24 19
helena.krovinova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Helena Krovinová

vedúca Oddelenia pre sociálne veci

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci a bytové hospodárstvo

Mgr. Veronika Ivičičová

koordinátor opatrovateľskej služby

Emília Hlučilová

Detské jasle Tbiliská 2 - vedúca
  • 02/44 88 10 07, 0903 541 243

Mgr. Anna Lajošová

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca