Oddelenie správy budov

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Martin Zajaček
02/49112424, 0903541272
martin.zajacek@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Martin Zajaček

Vedúci oddelenia správy budov

Ing. Ivan Pavlovič

Referát správy budov

Jaroslav Kušnír

údržbár

Dagmar Kadličeková

Referát hospodárskej správy

Roman Miškolci

údržbár

Ivan Máťuš

údržbár

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 02/49 11 24 60, 0903 541 271