Oddelenie správy majetku a investičných činností

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7.30 - 12.00

Ing. Štefan Borovský

vedúci oddelenia správy majetku a investičných činností

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster