Oddelenie správy majetku a investičných činností

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7.30 - 12.00

Ing. Štefan Borovský

vedúci oddelenia správy majetku a investičných činností

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovne Kadnárova ul.

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Eva Kubincová

Referát správy majetku

Ing. Ivan Pavlovič

Referát investičných činností