Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Ing. Robert Witkovský
02/49 11 24 54
robert.witkovsky@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7.30 - 12.00

Ing. Robert Witkovský

vedúci odd. správy majetku, investič. činností a cestného hospod.

Ing. Štefan Borovský

referent investičné činnosti

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Marián Klotton

referent cestné hospodárstvo

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov

Jana Bednaričová

referent nákupu a verejné obstarávanie

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovne Kadnárova ul.

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster