Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Ing. arch. Iveta Virsíková
02/49 11 24 89
iveta.virsikova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Ing. arch. Iveta Virsíková

vedúca Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku

Bc. Bibiana Piršelová

referent územné a stavebné konanie

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Ing. arch. Jana Zacharová

referent územného plánovania

Eva Hajdúchová

referent súpisné a orientačné čísla

Petra Straková

administratívna pracovníčka stavebného úradu

Anna Feketeová

Referent územné a stavebné konanie

Bc. Janette Masloviecová

Referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác