Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Ing. arch. Iveta Virsíková

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Bc. Bibiana Piršelová

referent územné a stavebné konanie

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Ing. arch. Jana Zacharová

referent územného plánovania

Eva Hajdúchová

referent súpisné a orientačné čísla

Petra Straková

administratívna pracovníčka stavebného úradu

Anna Feketeová

referent územné a stavebné konanie

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ing. Andrea Mrvová

referent územné a stavebné konanie