Oddelenie vnútornej správy

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Jarmila Ďuríková
02/49 11 24 62
jarmila.durikova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy

Martin Zajaček

referát správy budov

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Eva Hajdúchová

Referát súpisných čísel a registra adries

Viera Kosnáčová

Referát prvého kontaktu

Jaroslav Kušnír

údržbár

Ivan Máťuš

údržbár

Vít Orihel

údržbár

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Dagmar Kadličeková

referát vnútornej správy

Peter Gembický

správca ubytovne

Zdeněk Mihál

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903 541 271