Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Jana Feriancová

redaktorka Račiansky výber

Ing. Monika Debnárová

Media Rača, spol. s r.o.

Ing. Jirka Perényiová, PhD.

Referát stratégií a projektového riadenia

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

Referát vzťahov s verejnosťou