Oddelenie životného prostredia a dopravy

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Matúš Čupka
02/49 11 24 51
matus.cupka@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Matúš Čupka

vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy

Pavel Vrabec

Vedúci referátu dopravy

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bc. Alena Čopanová

inšpektor životného prostredia

Ing. arch. Zuzana Mosná

Referent pre sadové úpravy a zeleň