Oddelenie životného prostredia a dopravy

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Matúš Čupka
02/49 11 24 51
matus.cupka@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Matúš Čupka

vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy

Pavel Vrabec

Vedúci referátu dopravy

Ing. Miroslav Marko

referent - vodné hospodárstvo

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Ing. Marián Klotton

Referát dopravy a cestného hospodárstva