Oddelenie životného prostredia

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

RNDr. Anna Jusková
02/49 11 24 51
anna.juskova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

RNDr. Anna Jusková

vedúca Oddelenia životného prostredia

Ing. Miroslav Marko

referent - vodné hospodárstvo

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Martin Mýtny

referent čistoty a verejného poriadku

Bc. Tomáš Halinkovič

zástupca vedúceho úseku čistoty odd. ŽP