Odkaz pre starostu hodnotil najaktívnejšie samosprávy. Ako dopadla Rača?

Obrázok ku správe: Odkaz pre starostu hodnotil najaktívnejšie samosprávy. Ako dopadla Rača?
01.10.2018 - Oznamy

Vo štvrtok 27. septembra odovzdal portál Odkazprestarostu.sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam, ktoré v roku 2017 najlepšie riešili podnety od občanov, a najlepšie s občanmi komunikovali. Spomedzi miest nad 20 000 obyvateľov dosiahlo celkové najlepšie výsledky v riešení podnetov mesto Trnava, druhé sa umiestnili Levice a na treťom mieste skončili dve samosprávy – mesto Prievidza a bratislavská mestská časť Rača, ktorá za rok 2017 zo 159 podnetov vyriešila 78,62%. 

„Musím konštatovať, že Rača dostáva naozaj veľa podnetov – niektoré sa snažíme vyriešiť čo najrýchlejšie, iné si vyžadujú náročnejšiu administratívu a hlavne čas. Snažíme sa venovať každému jednému podnetu, ktorý prispieva k zvýšeniu úrovne života v tejto mestskej časti,“ povedala Anna Jusková, vedúca oddelenia životného prostredia v Rači, pričom práve na oddelenie ŽP v Rači je adresovaných najviac prichádzajúcich podnetov z odkazprestarostu.sk. „Tretiemu miestu sa veľmi tešíme, je to pre nás všetkých na úrade dôležitý signál,“ doplnila RNDr. Jusková.

“Rok 2017 priniesol skutočne zaujímavé výsledky a ukázalo sa, že mestá, ktoré sa k nahláseným podnetom stavajú najzodpovednejšie zo slovenských samospráv, zároveň najlepšie zvládajú aj komunikáciu s občanmi cez náš portál Odkazprestarostu.sk,” zhodnotil výsledky projektový manažér portálu Martin Kollárik. Najväčšia časť podnetov na portáli sa týka porúch na miestnych komunikáciách, nasledujú podnety týkajúce sa mestskej zelene a životného prostredia, ďalej čierne stavby, problémy s dopravným značením, verejné služby opustené a nepojazdné vozidlá či zlé parkovanie a mnohé iné problémy vo verejnom priestore.