Odstávka vody - Staviteľská ulica

Obrázok ku správe: Odstávka vody - Staviteľská ulica
13.11.2020 - Oznamy

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom Žabieho majera, že z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa 26. 11. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. prerušená dodávka vody pre odberateľov na Staviteľskej ulici. Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať Poruchový dispečing  BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom telefónnom čísle 0800 121 333.

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.