Odstránenie stavby

Kontakt

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Ing. Veronika Lúčanová
02/49 20 05 24
veronika.lucanova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu.
O povolenie môže žiadať vlastník stavby.