Odstraňovanie náletových drevín vo vinohradoch

Obrázok ku správe: Odstraňovanie náletových drevín vo vinohradoch
11.07.2018 - Oznamy

Z dôvodu umožnenia prístupu hasičskej techniky a mechanizmov v prípade horenia vinohradov a v iných lokalitách z dôvodu zásahu do ciest vykonáva počas tohto týždňa (10. – 13. júla) certifikovaná firma odstraňovanie náletových drevín. Spomínaná činnosť sa robí v lokalitách vinohrady Vtáčiková cesta, vo vinohradoch nad Kadnárovou a pozdĺž cesty Pri Kolíske. Na mulčovanie náletových drevín sa používa stroj Takeuchi TB 290.
Odstraňovanie náletových drevín objednala mestská časť Rača rovnako ako minulý rok.