Odtiahli sme 68 vrakov a uvoľnili tak parkovacie miesta

Obrázok ku správe: Odtiahli sme 68 vrakov a uvoľnili tak parkovacie miesta
26.09.2017 - Oznamy

Posledné dva roky Rača intenzívne bojuje s vrakmi, ktoré nielenže špatia naše ulice, ale predovšetkým zavadzajú a zaberajú parkovacie miesta pre ostatných. Od začiatku roku 2016 doteraz sa z račianskych ulíc a priestranstiev podarilo odstrániť dohromady 68 vrakov (5 z toho odstránil magistrát), pričom ďalších 11 vozidiel je momentálne v riešení. Zoznam takýchto vozidiel sa rozširuje každý týždeň. Zisťujú ich úradníci pri obhliadkach terénu, no veľmi často ich nahlasujú samotní občania. Hneď po nahlásení vraku začínajú úradníci na prípade pracovať, avšak odstránenie vraku je oveľa komplikovanejší a hlavne zdĺhavejší proces ako by sa zdalo.
V skratke ide o tento postup: 

  1. Najskôr sa musí určiť, či vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie. Pri poškodzovaní sa vozidlo ihneď odťahuje.
  2. V prípade ohrozovania treba určiť, komu patrí komunikácia, na ktorej sa vozidlo nachádza. Cesty I. a II druhej má na starosť magistrát hlavného mesta, a to vrátane odťahovania vrakov, cesty III. a IV. triedy a v správe mestskej časti zase rieši Rača.
  3. Následne sa berie do úvahy, či vozidlo má alebo nemá evidenčné číslo. Ak ho má, začína sa  zisťovanie držiteľa vozidla, pričom túto informáciu úradu poskytuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III.
  4. Hneď po zistení držiteľa vozidla je výzva na odstránenie motorového vozidla zasielaná poštou priamo na adresu majiteľa auta a taktiež je vylepená priamo na vozidlo. Výzvy sú zverejnené aj na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli. Po uplynutí 60 dňovej lehoty sa vozidlo následne odťahuje.     
  5. V prípade, že evidenčné číslo auta chýba, vyvesí sa na vozidlo výzva na odstránenie motorového vozidla s lehotou 60 dní. Ak vozidlo nie je odstránené po uplynutí tejto lehoty, je možné ho odtiahnuť na určené parkovisko.