Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Obrázok ku správe: Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov
03.09.2018 - Oznamy

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 3. 9. 2018 od 9:00 hod.

Súbory na stiahnutie