Okresný úrad vydal rozhodnutie k navýšeniu budovy SO115 na Rustaveliho ulici

Obrázok ku správe: Okresný úrad vydal rozhodnutie k navýšeniu budovy SO115 na Rustaveliho ulici
06.09.2018 - Oznamy

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Rača na jar tohto roku zamietol žiadosť stavebníka RETKINS s. r. o. o zmenu stavby pred dokončením týkajúcu sa budovy SO 115 na Rustaveliho ulici. Žiadosť spočívala najmä vo zvýšení stavby z 8 na 9 podlaží. Stavebník Retkins s.r.o. sa po zamietnutí odvolal na Okresný úrad Bratislava, ako nadriadený orgán stavebného úradu. V priebehu letných mesiacov vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, svoje rozhodnutie.

V ňom zmenil výrok rozhodnutia stavebného úradu mestskej časti k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením zo „zamieta“ na výrok „povoľuje“, čím dáva stavebníkovi povolenie na zmenu stavby pred dokončením a výstavbu 9. podlažia. Proti uvedenému rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava nie je možné podať odvolanie.

Mestská časť Bratislava-Rača po detailnom zoznámení sa s rozhodnutím ešte pred nadobudnutím jeho právoplatnosti posúdi ďalšie právne kroky a možnosti.

Rozhodnutie okresného úradu nájdete TU.