Okrskári MČ BA - Rača


Alexander Turan 

okrsok Rača

Tel.: 0902 921 186 Radomír Hlučil

okrsok Krasňany

Tel.: 0902 921 713Jozef Valo

okrsok Východné

Tel.: 0902 921 182