Október - Mesiac úcty k starším

Obrázok ku správe: Október -  Mesiac úcty k starším
02.10.2020 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača si každý rok rada pripomína tento sviatok podujatiami a stretnutiami s našimi seniormi. Tento rok je, však, rozdielny. Keďže sa snažíme seniorov ako najrizikovejšiu skupinu chrániť, žiaľ, sa tento krát nestretneme. Milí seniori, vedzte že na vás myslíme a veríme, že čoskoro si to všetko vynahradíme, hneď ako bude situácia bezpečná. Nateraz vám želáme veľa zdravia a síl.