Olympiáda ľudských práv

Obrázok ku správe: Olympiáda ľudských práv
12.02.2018 - Oznamy

MČ Bratislava-Rača poskytla dňa 8.februára 2018 priestory Nemeckého kultúrneho domu na krajské kolo XX. ročníka celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže Olympiáda ľudských práv, ktoré sa konalo pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Petra Pilinského. Súťaže sa zúčastnilo 42 študentov stredných škôl z Bratislavy, Pezinka a Malaciek, zastúpenie mali aj stredné školy so sídlom v našej mestskej časti. Súťaž mala dve časti, vedomostný test a ústnu časť, v rámci ktorej študenti odpovedali na otázky z oblasti modernej európskej demokracie, boja proti rasovej diskriminácii a segregácii, nezávislosti súdnictva, práva na vzdelanie a podobne. 
Hodnotiaca porota bola zložená z odborníkov pre oblasť ľudských práv, najmä multiplikátorov na stredných školách a hosťami boli Jana Kviečinská – riaditeľka kancelárie ministerky spravodlivosti SR, PHDr. Dagmar Horná - predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP, členka Helsinského výboru v SR, Ing. Viliam Figush (občan Rače) – člen Helsinského výboru, Mgr. Igor Urbančík riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu BSK, Barbora Knaperková- tajomníčka CK OĽP – Iuventa, šéfredaktorka denníka Pravda a Alumni, absolvent OĽP- Patrik Nálešník.
Študenti, ktorí sa umiestnili na prvých ôsmych miestach, postúpili do celoslovenského finále Olympiády ľudských práv, ktorá sa uskutoční 11.- 13. apríla 2018 pod záštitou ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Špeciálnu cenu venovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, prví traja študenti z krajského kola dostali poukaz na trojdňový pobyt v sídle OSN v Ženeve. Takejto cti sa dostane aj študentovi Spojenej školy de la Salle Martinovi Hornému.
Víťazom blahoželáme a všetkým študentom želáme veľa úspechov v štúdiu.