Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

Obrázok ku správe: Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie
15.03.2017 - Oznamy

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V mesiacoch marec až august vzniká na území hl. mesta SR veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria na lesný porast.