Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (19. 4. 2021)

Obrázok ku správe: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (19. 4. 2021)
19.04.2021 - Oznamy

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR nadobudli platnosť 19. apríla 2021 Od 19. apríla 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.
 
Rúško a respirátor – Povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami.

- v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.
- namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:

  • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stav
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

Obmedzenie pohybu – Pohyb v prírode s negat. testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (mimo čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu.

Školy – MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne, špeciálne školy a deti, kt. sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ,
OU (prezenčne). VŠ – dištančne.

Hromadné podujatia - Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti.
Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení ostávajú zatvorené.

Oslavy / večierky / svadby / kary – zakázané

Konzumácia alkoholu na verejnosti – zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) – Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov.

Návštevy v nemocniciach a v ZSS – Zákaz návštev okrem výnimiek.

Väznice – Návštevy s 24 hod negat. testom.

Profesionálny šport – Bez divákov/ bez obecenstva (viac).

Lyžiarske strediská – Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek) (viac).

Fitnes – zakázané

Wellness, aquaparky a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) – zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) – Max. 6 osôb, vstup s testom.

Obchody, služby a nákupné centrá – Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom .

Reštaurácie – Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Múzeá, galérie a výstavné siene – Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom .

Knižnice – Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“.

Firmy/ podniky a organizácie – Odporúčaný home-office, kontrola testov.

Ubytovacie zariadenia – Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym
zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie
zamestnancov.

Taxi – Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi


Zariadenia starostlivosti o ľudské telo - Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa nariaďuje dodržiavať časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta. Po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Autoškoly - účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu. Po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom. Počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi 

 

Všetky aktuálne opatrenia nájdete na stránke: www.korona.gov.sk