Opravujú sa výtlky na cestách a chodníkoch v správe Rače

Obrázok ku správe: Opravujú sa výtlky na cestách a chodníkoch v správe Rače
12.10.2017 - Oznamy

Jesenná etapa opráv komunikácii v správe mestskej časti Rača začala minulý týždeň. V súčasnosti už prebiehajú opravy výtlkov a prepadlín na Novohorskej ulici, Kafendovej ulici pri lanovom ihrisku a pred bytovým domom na druhej strane parkoviska, na chodníku na ulici Barónka, na Cígeľskej pri bytovom dome č. 18, na Výhonskej v miestach, kde sa spája s Koľajnou, na Hliníckej, na Jurkovičovej a tiež chodník na Šúrskej ulici. Poškodené miesta sa postupne vyrezávajú.
V nasledujúcich dvoch týždňoch sú naplánované ďalšie opravy a to na Stratenej ulici, oprava mačacích hláv na Mrázovej ulici, úsek pri rozdelení ulíc ma Stupavskej ulici a chodník prepájajúci Hubeného a Cyprichovu ulicu.
Predpokladaný termín ukončenia prác a zakrývanie asfaltom je naplánovaný na posledný októbrový týždeň. Odhadované náklady na túto etapu opráv sú 15.000 eur.