Opustil nás dlhoročný poslanec Rače

Obrázok ku správe: Opustil nás dlhoročný poslanec Rače
03.01.2022 - Oznamy

Juraj Madzin sa ako poslanec MČ Rača už od roku 2006 angažoval najmä v športových a spoločenských aktivitách. "Chcel by som vysloviť úprimnú sústrasť jeho rodine. Bude nám chýbať ako dlhoročný podporovateľ športu, štartér veľkého množstva pretekov, darca ocenení Račianske srdce ale aj dlhoročný diskutér a aktívny občan. Nech odpočíva v pokoji," uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Posledná rozlúčka s pánom poslancom MČ Rača JUDr. Jurajom Madzinom sa uskutočnila 11.1. 2022 na cintoríne v Rači.

Doktor práv Juraj Madzin v komunálnych voľbách 2018 kandidoval ako nezávislý na post poslanca v Mestskej časti Bratislava-Rača. V roku 2013 bol aj poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.

Nevynechal ani jedno športové podujatie a vlastne žiadne sa neuskutočnilo bez jeho prítomnosti. Bol neodmysliteľnou súčasťou všetkých bežeckých podujatí. Vždy sa zastavil a ochotne riešil všetky požiadavky občanov, ktorých stretol. A preto jeho odchod zasiahol všetky vekové kategórie Račanov.

Zamestnanci úradu nikdy nezabudnú na jeho prívetivé slová, ktorými potešil všetkých kolegov. Úzko spolupracoval s klubmi dôchodcov ako aj so školskými zariadeniami MČ Rača. Vždy mal dobrú náladu a ochotu pomôcť.

Pôsobenie v poslaneckom zbore bolo pre neho srdcovou záležitosťou, keďže v Rači žil celý život a s svojou povahou inšpiroval aj ostatných.

"Opustil nás dlhoročný poslanec MČ Bratislava-Rača. Kamarát a podporovateľ športu. Odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym," pridáva sa vicestarosta Róbert Pajdlhauser.