Oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov

Obrázok ku správe: Oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov
07.05.2019 - Kultúra

Pod záštitou MČ Bratislava-Rača a novokonštituovaného DHZ sa v rámci Hodov v Rači uskutočnili dňa 4.5.2019 oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov. Oslavy začali o 15,30 hod. slávnostným pochodom členov DHZ od hasičskej stanice k soche sv. Floriána, kde bol položený veniec. K prítomným občanom, účastníkom slávnosti, sa prihovoril predseda DHZ. p. Krampl, starosta MČ Bratislava-Rača p. Mgr. Michal Drotován a správca farnosti p. farár Zdenko Sitka. Členka DHZ p. Olenočinová predniesla modlitbu hasiča:  

                                 Nech kdekoľvek požiar planie
                                 ja splním svoju povinnosť.
                                 Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť
                                 V náručí vyniesť dieťa,
                                 kým ešte nevyprší čas,
                                 ale aj starca, matku,
                                 ktorá má sivý vlas.
                                 Na stráži stojím stále,
                                 pretože povolaný som,
                                 pred ohňom chrániť svojich
                                 blížneho, jeho dom.
                                 Ak z Tvojej vôle má sa stať,
                                 že sám pri tom život stratím,
                                 požehnaj pane mojej rodine
                                 a láskavou rukou  vráť im,
                                 čo pri plnení poslania som iným dal.
                                   Amen

Členovia DHZ v rámci Hodov v Rači zabezpečovali preventívne protipožiarne kontroly jarmoku i ostatných kultúrnych podujatí, ako aj zdravotnú starostlivosť. Dňa 5.5.2019 sa zúčastnili na sviatočnej omši v kostole sv.Jakuba, kde sa poklonili sv. Floriánovi.
                                                                                                                                  Ing. Gabriel Lovecký
                                                                                                                                       preventivár MČ