Oznam: Dňa 24. júla bude prebiehať postrek pagaštanov konských

Obrázok ku správe: Oznam: Dňa 24. júla bude prebiehať postrek pagaštanov konských
20.07.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje obyvateľom, že dňa 24. júla 2018 bude prebiehať pravidelné letné chemické ošetrenie stromov pagaštanov konských proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Ošetrených bude 108 ks stromov v lokalitách ulíc Kadnárova, Cyprichova, Hubeného, Černockého, Cígeľská, Detvianska, Gelnická, Tbiliská, Závadská, park J. M. Hurbana, Karpatské námestie a parčík pri hoteli Barónka.

Chemické ošetrenie bude aplikované schváleným prípravkom určeným na daný účel a nie je pre človeka ani pre zvieratá škodlivé. Postrek vykoná odborne spôsobilá osoba na vykonávanie deratizačných, dezinfekčných, dezinsekčných prác spoločnosti CHEMIX-D s.r.o..

Prípadné bližšie informácie budú občanom mestskej časti poskytnuté zamestnankyňou oddelenia životného prostredia Mgr. Katarínou Gulyášovou /telefonický kontakt: 02/4911 2473, e-mail: katarina.gulyasova@raca.sk/.
O zmene termínu v dôsledku nepriaznivého počasia Vás budeme informovať.