Oznam o nekonaní Služieb Božích - ECAV Rača

Obrázok ku správe: Oznam o nekonaní Služieb Božích - ECAV Rača
21.12.2020 - Oznamy

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Bratislava-Rača oznamuje veriacim, že z dôvodu zhoršujúcej sa situácie na Slovensku sa od 21. 12. 2020 nebudú konať Služby Božie. Epidemická situácia na Slovensku je kritická. Vírus sa nekontrolovane šíri, nemocniciam hrozí kolaps. Na základe výziev odborníkov, apelu pani prezidentky a niektorých členov vlády, Usmernenia Zboru biskupov ECAV k vianočným sviatkom zo dňa 17. 12. 2020, obmedziť fyzické kontakty a mobilitu na minimum, ale predovšetkým vo vedomí zodpovednosti pred Pánom Bohom aj ľuďmi oznamuje gatít Rastislav Hargaš, že v CZ ECAV Rača, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji od 21.12.2020 sa Služby Božie nebudú konať.
 
Využite možnosť byť nepriamo účastní služieb Božích prostredníctvom prenosov v RTVS, TA3, či iných masmédií i navštívením web stránky: ecavraca.sk
 
Krsty, sobáše a pohreby je možné konať v rámci protiepidemických opatrení aj naďalej.
 
V prípade pastorálnej starostlivosti, prislúženia sviatosti Večere Pánovej so spoveďou, prosím vopred kontaktovať kňaza;  e-mail: raca@ecav.sk, najlepšie mob.: 0903 79 49 26