OZNAM o odvoze odpadu pre obyvateľov Stratenej ulice

Obrázok ku správe: OZNAM o odvoze odpadu pre obyvateľov Stratenej ulice
10.10.2018 - Oznamy

V súvislosti s rekonštrukciou Stratenej ulice prinášame pre obyvateľov spomínanej ulice oznam o systéme odvozu odpadu počas stavebných prác. Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Stratenej ulici, spoločnosť OLO a.s. vytvorila dočasné stanovište pre obyvateľov menovanej ulice umiestnením 1100 l zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad na rohu ulíc Stratená/Hrušková. 
Prosíme obyvateľov, aby svoj zmesový komunálny odpad dočasne vkladali do 1100 l zbernej nádoby. 

Zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (hnedá nádoba) prosíme vykladať na roh ulíc Stratená/Hrušková, prípadne na roh ulíc Račianska/Žitná v stredu nepárneho týždňa.

Nádoby z odvozných miest budú opätovne vyprázdňované ihneď, ako bude komunikácia pre zvozovú techniku OLO prejazdná.