OZNAM pre obyvateľov Stratenej ulice: V pondelok sa začne kompletná oprava ulice, pripravte sa na dopravnú uzáveru

Obrázok ku správe: OZNAM pre obyvateľov Stratenej ulice: V pondelok sa začne kompletná oprava ulice, pripravte sa na dopravnú uzáveru
08.10.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača oznamuje obyvateľom Stratenej ulice, že v pondelok dňa 15.októbra 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii komunikácie v celej dĺžke cesty. Oprava bude spočívať v odbúraní 50 centimetrovej pôvodnej vrstvy vozovky, ktorú nahradia nové podkladné vrstvy. Vymenia sa tiež staré čadičové kocky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a nahradia sa živičným krytom. Okrem kompletne novej konštrukcie vozovky sa opraví aj chodník, pribudnú nové cestné obrubníky vrátane bezbariérových priechodov so slepeckou dlažbou, zrealizuje sa aj výšková úprava uličných vpustí.

Na celej ulici bude úplná dopravná uzávera, povolený vstup budú mať len vozidlá hasičskej a záchrannej služby. Dovoľujeme si  obyvateľov ulice požiadať, aby s vozidlami nevstupovali na stavenisko, premiestnili  si vozidlá mimo uzáveru a podľa možností si parkovanie zabezpečili na priľahlých uliciach. Vývoz odpadu koordinujeme so spoločnosťou OLO, a. s., o výsledku a potrebe premiestnenia kontajnerov za účelom ich vývozu vás budeme včas informovať.

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v decembri 2018.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a obmedzenia.
Robíme to pre Vás.