Oznam stavebného úradu

Obrázok ku správe: Oznam stavebného úradu
17.02.2021 - Oznamy

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku v najbližšom čase nie je možné znovu otvoriť Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača. Napriek tomu lehoty na námietky a na nahliadnutie do spisu na stavebnom úrade, ktoré neplynuli odo dňa zrušenia stránkových hodín 04. 1. 2021, začnú plynúť od pondelka 22. 2. 2021. Termín a čas na nahliadnutie do spisu je možné objednať na telefónnom čísle 0904 347 170.