OZNAM: upravená otváracia doba verejných ihrísk v Rači

Obrázok ku správe: OZNAM: upravená otváracia doba verejných ihrísk v Rači
04.06.2020 - Oznamy

Vybrané ihriská v Rači budú v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 určené výhradne pre potreby našich škôl. Oznamujeme verejnosti, že v pracovných dňoch
 

od 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020 v čase od 9:00 do 15:00

budú priestory vybraných verejných ihrísk v našej mestskej časti slúžiť výhradne pre potreby zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a rekreačnej činnosti žiakov 1. stupňa a 5. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým bolo obnovené vyučovanie priamo v budovách základných škôl a nevzdelávajú sa dištančným spôsobom. V záujme dôsledného dodržiavania sprísnených hygienických predpisov v čase pandémie COVID-19 je verejnosti na vybrané ihriská v uvedenom období a časovom rozmedzí vstup zakázaným.

Vstupy do týchto ihrísk sú označené takýmto oznámením (v prílohe).
 

Súbory na stiahnutie