Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019

04.02.2019 - Oznamy

I.
Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výber delegujú člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019 najneskôr do 11.februára 2019 do 24:00 hodiny.
 
II.
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019 sa podáva v čase úradných hodín MČ Bratislava-Rača v budove Miestneho úradu, Kubačova 21, podateľni alebo Mgr. Jarmile Ďuríkovej:
tel.:                  02/49 11 24 62
mobil:              0905 493 433
mail:                jarmila.durikova@raca.sk