Oznámenie o súťaži návrhov - revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu

Obrázok ku správe: Oznámenie o súťaži návrhov - revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu
31.08.2017 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača vyhlasuje verejnú anonymnú ideovú architektonickú súťaž s názvom: „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači". Viac informácií, text súťažných podmienok a súťažné pomôcky nájdete TU (ZIP, 30,1 MB, 30 súborov). 

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom [KA-522/2017, zo dňa 30.08.2017].

Termín na prijímanie súťažných návrhov je 30.11.2017 do 13:00 hod.

(Otvorenie súborov vo formáte DWG je možné napr. programom Bentley View)


Otázky a odpovede k súťažným podmienkam súťaže návrhov. 
 
V súťaži návrhov „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači“ vyhlásenej dňa 31.08.2017, boli vyhlasovateľovi Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava doručené otázky k súťažným podmienkam, ktoré sú v prílohe uvedené aj s odpoveďami vyhlasovateľa:


OTÁZKY A ODPOVEDE K SÚŤAŽNÝM PODMIENKAM
 

NA ZÁKLADE ŽIADOSTI ÚČASTNÍKOV A SO SÚHLASOM POROTY SÚŤAŽE BOL DOPLNENÝ TERMÍN OBHLIADKY BUDOVY NEMECKÉHO KULTÚRNEHO DOMU NA 21.11. 2017 (UTOROK) O 13.00 HOD.