Oznámenie o udržiavacích prácach na Hečkovej ulici

Obrázok ku správe: Oznámenie o udržiavacích prácach na Hečkovej ulici
03.05.2021 - Oznamy

Vážení občania, oznamuje Vám, že v termíne od 3. mája – 14. mája budú na Hečkovej ulici prebiehať nevyhnutné udržiavacie práce na spevnených plochách parkoviska. Spoločnosť VI GROUP Rača, spol. s.r.o., so sídlom Roľnícka157, 831 07 Bratislava, Vám touto cestou oznamuje, že na pozemku parc. Č. 1606, k.ú. Rača, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti VI GROUP Rača, spol. s.r.o. budú v termíne od 03.05.2021 do 14.05.2021 prebiehať nevyhnutné udržiavacie práce na spevnených plochách parkoviska.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel aby v uvedenom termíne na danom pozemku svoje vozidlá neparkovali.

Ďakujeme za pochopenie
 
Ing. arch. Richard Duška
Konateľ spoločnosti