Parcely pre parkovacie miesta na predaj

Obrázok ku správe: Parcely pre parkovacie miesta na predaj
24.11.2020 - Oznamy

Touto cestou si vám v spolupráci s VI Group, s.r.o. dovoľujeme dať do pozornosti možnosť odkúpenia parciel za účelom parkovania. Kde? Hečkova ulica, parc. č. 1606

Cena? 10.000 Eur/parcela

Kedy? Uzavretie kúpnej zmluvy a úhrada ceny do 12/2020

Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 02/49 11 24 81, resp. na maily: starosta@raca.sk

Je možnosť vybrať si z parciel, ktoré nie sú na tomto nákrese vyznačené červenou:V prílohe pod článkom nájdete geometrický plán so všetkými parcelami. V prípade potvrdeného záujmu vám bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy.