Pietny akt kladenia vencov

Obrázok ku správe: Pietny akt kladenia vencov
08.05.2020 - Kultúra

Deň víťazstva nad fašizmom je sviatkom, ktorý si pripomíname 8. mája. V tento deň, v roku 1945 skončila vojna, ktorá navždy zostane temným miestom našej histórie. Dnes sme si v Rači tichou spomienkou a položením vencov k Pamätníku padlých hrdinov pripomenuli už 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Na začiatku apríla sme si pripomenuli už 75. výročie oslobodenia Račišdorfu. 2. apríla 1945 sa začal Spojený útok 7. gardovej armády Červenej armády generálplukovníka M. S. Šumilova. Jednotky 2. ukrajinského frontu maršala R. J. Malinovského začali postupne obsadzovať Vajnory, na ďalší deň bola oslobodená aj Rača. 3. apríla 1945 vytlačili vojaci 303. streleckej divízie, ktorej velil Konstatnin Stepanovič Fiodorovskij, nemeckých vojakov z obce.  

V Parku J. M. Hurbana nám obete vojny pripomína Pomník padlých hrdinov, ktorý bol pôvodne venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Pomník postavila na svoje náklady obec a odhalila 28. októbra 1928. Informácia o tom, kedy bol pomník postavený sa nachádza na ľavej strane pomníka: „V upomienku svojim padlým hrdinom venuje obec – 1928“. Po druhej svetovej vojne bol pomník doplnený aj o mená padlých hrdinov počas tohto konfliktu.

Pietneho aktu sa zúčastnil starosta Mestskej časti Bratislava- Rača Mgr. Michal Drotován, poslankyňa MČ Rača Mgr. Monika Luknárová, zástupcovia Račianskeho muzeálneho spolku, Dobrovoľného hasičského zboru v Rači a Zväzu vyslúžilých vojakov.  

Vyjadrujeme hlbokú úctu pred odhodlaním a silou tých, ktorí položili životy za mier a našu slobodu. Česť vašej pamiatke.